Bästa bildredigeringsprogram – Bildredigeringsprogramsprogramens grunder och funktioner

Bildredigering med bästa bildredigeringsprogram innebär att man ändrar foton av digitala bilder eller traditionella fotokemiska bilder.
Standardfunktionerna kallas bildredigering, med verktyg som penslar för att justera foton eller redigering och förbättring av grafik med en typ av typiskt konstverktyg. Grafiska programvarutillämpningar, som i allmänhet delas in i rastergrafik eller vektorgrafikredigerare och 3D-modelleringsverktyg, är de viktigaste tillämpningarna för användare för att förbättra, manipulera eller till och med omforma foton. Rendering eller skapande av konstnärliga foton med bästa bildredigeringsprogram är också en metod som ofta används.

Bildredigering i allmänhet

De är också skalbara och kan rasteriseras i vilken upplösning som helst. Exakta pixlar innehåller information om bildens nyans och belysning. Pixlar ändras individuellt eller i grupper med hjälp av avancerade formler i bildbehandlingsprogram. Fotoredigeringsprogram kan omvandla bilderna för att förbättra och förstärka bilderna.

Basta bildredigeringsprogram
Basta bildredigeringsprogram

Grunderna för bildredigering med bästa bildredigeringsprogram

Ändå används vektorgrafikprogram för för vektorgrafik och anpassa dem, som inte lagras som pixlar utan som sammanfattningar av textkurvor eller linjer. Den här artikeln hänvisar främst till bästa bildredigeringsprogram och grafikprogram som vanligen används för att ändra foton och annan rastergrafik. Rasterbilder lagras i ett datorsystem i form av ett rutnät av bildkomponenter som kallas pixlar. Vektorbilder innehåller en beskrivning i form av former för omarrangemang, därför kan vektorbilder ändras särskilt snabbt med bildbehandlingsprogram.

Bildbehandlingsprogram och automatisk bildförbättring

Kamera eller bildbehandlingsprogram tillhandahåller vanligtvis grundläggande automatiska bildförbättringsfunktioner som omfattar ljusavvikelser, exponeringskorrigering och färgförbättring och färgåtergivning, redigeringsfunktioner som att ta bort objekt i bilder, justering av färgton, kontrast och ljusstyrka samt beskärning eller beskärning av bilder.

Eftersom de vanligtvis sker utan någon interaktion från användarens sida eller endast används med ett musklick eller genom att välja ett menyalternativ kallas dessa funktioner för automatiserade funktioner. Dessutom har vissa helautomatiska redigeringsfunktioner i bildbehandlingsprogram enskilda kombinationer med liten interaktion, som du måste göra själv.

Bildbehandling med fotoredigeringsprogram och komprimering av digitala data

Vissa komprimeringsformler, till exempel PNG-filer, är förlustfria, vilket är användbart eftersom alla data och finesser bevaras i bildfilen. Både kameror och bildbehandlingsprogram gör det möjligt för användaren att ange komprimeringsnivån. JPEG-formatet är baserat på hur ögonen och hjärnan uppfattar bilder och färger, för att göra bort saker som människor inte ser.

Den mer populära JPEG-layouten använder däremot en formel för förlustkomprimering där ju bättre komprimering desto mer information går förlorad, vilket oundvikligen leder till en försämrad bildkvalitet eller information som inte kan återställas. Komprimering har redan skett när bilder sparas i JPEG-format. Flera format för bildfiler använder sig av komprimeringsmetoder för att spara utrymme och minska bildfilens storlek. Komprimering kan göras i digitalkameran eller i datorsystemet med bildbehandlingsprogrammet.

Bilder med hög upplösning

Det har gjorts tilltalande studier om användningen av konvolutionella neurala nätverk för att producera bilder med superhög upplösning. Studier har särskilt visat att man med hjälp av detta nätverk kan omvandla en mikroskopisk bild till en skanningselektronmikroskopisk bild.

Det bästa bildredigeringsprogram och funktioner för digital bildredigering

 • Urvalsverktyg, masker som lasso eller kantdetektering
 • Lager och lager för bildredigering
 • Ändring av bildstorlek
 • Beskärning eller beskärning av en bild
 • Beskärning av en del av en bild från bakgrunden
 • Färgjusteringar
 • Perspektivkontroll (nedåtgående linjer)
 • Selektiv färgförändring
 • Ändring av kontrast och ljusstyrka
 • Histogram
 • Dynamisk blandning (gradientutveckling av två bilder i varandra)
 • Verktyg för kopieringsstämpel
 • Skärpa och sudda bilder
 • Ta bort oönskade element i bilden
 • Objektivkorrigering/objektivkorrigering
 • Gammakorrigering
 • Bildjustering (rotation och vändning)
 • Ändra färgdjup
 • Brusreducering
 • Välj och sammanfoga bilder
 • Ta bort bakgrund

Vanliga filformat (bildformat) som används i bildredigering är:

JPG/JPEG – Joint Photographic Experts Group (*.jpg)
GIF – grafikutbytesformat (*.gif)
PNG – Portable Network Graphics (*.png)
TIFF – Format för taggade bildfiler (*.tif)
BMP – Windows bitmap (*.bmp)
SWF – Shockwave Flash (*.swf)
SVG – skalbar vektorgrafik (*.svg)